جستجو در سایت
جستجو در سایت

محیطی صمیمی

در حوزه پزشکی زیبائی، مهمترین اصل برقراری یک رابطه توأم با آرامش و اطمینان قلب است و ما تابع این اصل هستیم.

بهداشت و پاکیزگی

رعایت اصول بهداشتی و کنترل عفونت بسیار ضروری است و ما در این زمینه حداکثر تلاش خود را می کنیم.

آموزش بیماران

آموزش یکی از رسالت های مهم گروه پزشکی است و در این زمینه ما تلاش فراوانی می کنیم.

پیگیری و پاسخگوئی

پیگیری اقدامات انجام شده و پاسخگوئی در برابر عوارض احتمالی اصل مهم دیگری است که برای ما اهمیت فراوانی دارد.

آخرین مقالات
شنبه 01 سپتامبر 2018

بسیاری از چین های پوستی (مانند خط اخم، خطوط افقی پیشانی) در

ارسال شده در مقالات علمی توسط دکتر محمد کیائی
یکشنبه 26 آگوست 2018

خیلی از ما وقتی کسی را برای اولین بار می‌بینیم، ابتدا متوجه

ارسال شده در مقالات علمی توسط دکتر محمد کیائی | Tags:
یکشنبه 26 آگوست 2018

امروزه در تمام دنیا اکثر افراد جهت حفظ جوانی پوست و شادابی آ

یکشنبه 26 آگوست 2018

کاهش دادن وزن احساس شگفت آوری است اما یکی از مشکلاتی که افر

ارسال شده در مقالات علمی توسط دکتر محمد کیائی | Tags: